Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden

 

Regel nr. 1 ONDERWERP

De huidige verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen Cocoons S.A en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de commerciële site van Cocoons S.A, ongeacht of de koper professioneel of consument is.

De verwerving van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Cocoons S.A.

Cocoons S.A behoudt zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Regel n ° 2 Kenmerken van de aangeboden producten

De aangeboden producten en diensten zijn vermeld in de catalogus die is gepubliceerd op de website van Cocoons S.A.

Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

De foto's in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren.

Regel nr. 3 tarieven

De prijzen op de website van Cocoons S.A zijn gespecificeerd in euro's, alle belastingen inbegrepen of exclusief belastingen voor professionals. Deze prijzen zijn exclusief de bijdrage in de verzendkosten die automatisch wordt berekend op het moment van validatie van de bestelling. De verzendkosten worden berekend op basis van het land van bestemming en het gewicht van het pakket.

Cocoons SA behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt de enige is die van toepassing is op de koper.

REGEL nr. 4 bevallingszone

De online verkoop van de producten die op de website van Cocoons S.A worden gepresenteerd, staat open voor kopers die over de hele wereld wonen.

REGEL nr. 5 commando's

De koper die een product op de website van Cocoons SA wil kopen, moet:

- het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal vermelden of zijn klantnummer geven als hij er een heeft;

- vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten;

- zijn bestelling valideren na deze te hebben gecontroleerd;

- de betaling uitvoeren onder de voorziene voorwaarden;

- bevestig hun bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning hiervan volledig op de hoogte te zijn en het afstand doen van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Een bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard.

Cocoons SA stuurt een bevestiging van de geregistreerde bestelling per e-mail.

REGEL nr. 6 betalingswijzen

Bij het bestellen dient de volledige prijs te worden betaald. Het wordt uitgevoerd met een creditcard, via het beveiligde Paypal-systeem dat gebruikmaakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer), zodat de verzonden informatie wordt versleuteld door software en geen derde partij deze kan lezen tijdens het transport op het netwerk.

ofwel door overschrijving op de rekening:

IBAN: xxxxxxxxxxxxxx

BIC: xxxxxxxx

Vergeet in de communicatie niet het ordernummer te vermelden.

Er worden geen cheques geaccepteerd voor betalingen.

REGEL nr. 7 leveringen

De leveringen worden gedaan op het adres dat op het bestelformulier is vermeld en dat alleen in het afgesproken geografische gebied kan zijn.

Vanaf de datum waarop de bestelde producten ons pand verlaten, kan Cocoons SA niet langer verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of schade veroorzaakt tijdens het transport.

Levertijden zijn slechts indicatief.

In het geval van een onvoorziene voorraadtekort voor een besteld artikel, wordt de koper onmiddellijk door Cocoons NV op de hoogte gebracht om hem op de hoogte te brengen van de mogelijke vertraging en om hem, indien nodig, zijn bestelling te annuleren en de onmiddellijke terugbetaling van de bedragen te bekomen. al betaald.

REGEL nr. 8 tevreden of terugbetaald

Na ontvangst van het pakket heeft u veertien werkdagen de tijd om uw beslissing te heroverwegen. U kunt uw product vervolgens op eigen kosten in de originele verpakking aan ons retourneren. Deze bepaling is echter niet van toepassing op producten in de uitverkoop, promotie of met verlaagde prijzen. U krijgt een ruil aangeboden met een ander product op de site. De artikelen in uw bestelling worden alleen geruild na verificatie door Cocoons SA van de hoeveelheid en kwaliteit van de artikelen die naar ons worden geretourneerd. De producten mogen niet zijn VERVORMD, gebruikt, noch enige verslechtering hebben ondergaan, hoe minimaal ook, en in een perfecte staat verkeren. Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder boetes, met uitzondering van retourkosten en nieuwe bezorgkosten.

REGEL N ° 9 garantie

Klachten of geschillen zullen altijd met oplettende vriendelijkheid worden ontvangen. Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten per e-mail worden ingediend op het volgende adres: info@cocoons.be

REGEL nr. 10 verantwoordelijkheid

Cocoons S.A is in het online verkoopproces alleen gebonden aan een middelenverbintenis; het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de service of andere onbedoelde problemen.

REGEL N ° 11 intellectueel eigendom

Alle elementen van de Cocoons SA-site zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van Cocoons SA. Niemand is gemachtigd om elementen van de site waarvan het gaat om software, visuele of geluid.

Elke eenvoudige of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lamartingale.be

REGEL nr. 12 vertrouwelijkheid

We garanderen de vertrouwelijkheid van alle informatie die door de koper wordt verzonden en het is verboden om deze aan zakenpartners mee te delen zonder toestemming van de koper.

In overeenstemming met de wet heeft de koper het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben, evenals het recht om ze te wijzigen en te verwijderen.

REGEL N ° 13 archiveringsbestendig

Cocoons S.A archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde registers van Cocoons S.A zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

REGEL nr. 14 geschillenbeslechting

Deze voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil wordt de bevoegdheid toegewezen aan de rechtbank van Verviers, niettegenstaande de veelheid van gedaagden of beroep op borgtocht.